Idee voor een project?

Als je een idee hebt dat past binnen de doelstelling van Stichting To-Mpower kan je laten onderzoeken of de stichting iets voor je kan betekenen. Bij voorkeur ontvangt de stichting daarvoor een korte beschrijving van de grote lijnen van het idee of project op maximaal één bladzijde. Het bestuur beoordeelt op grond van een aantal criteria de haalbaarheid van het idee. Is die beoordeling positief, dan zal het bestuur je vragen om met een concrete projectaanvraag te komen. Daarbij kan de stichting je desgevraagd behulpzaam zijn.
De projectaanvraag moet uiterlijk een maand voor de bestuursvergadering zijn ingediend.

Klik hier voor het werkproces voor projectideeën van de Stichting To-Mpower

Klik hier voor de checklist voor projectideeën van de Stichting To-Mpower