Samenwerking

Een empowerment initiatief doe je samen. Omdat je daarmee sterker staat en omdat je niet álles zelf kunt weten. Daarom werkt de stichting samen met een groot aantal zelfstandigen, ondernemers en natuurlijke personen die meer dan gemiddeld open staan voor de invoed van cliënten en hun organisaties. Ze kunnen buiten de kaders denken en zijn creatief. Ze worden gedreven, ook door werk, door idealisme. Ze werken in allerlei branches en zijn voorstander van de empowermentgedachte.
Dit netwerk ondersteunt de stichting, hetzij door een financiële bijdrage, hetzij door een bijdrage in natura.

 

Netwerkbijeenkomsten

28 september 2014

Proeverijtje Congres over de behandeling van eXtra X en Y

Ter voorbereiding van het congres over de diagnostiek en behandeling van eXtra X en Y dat we in september 2015 willen houden, zijn we met een aantal ouders, patiënten, familieleden en andere betrokkenen en belangstellenden het programma van de direct betrokkenen van deze dag gaan voorbereiden. We hebben dit gedaan met medewerking van het Nederlands Toegepast Theater. Het impressieverslag van de bijeenkomst kun je hier vinden.

4 oktober 2013

De netwerkbijeenkomst werd gehouden bij de ADF-Stichting (Angst, Dwang, Fobie) te Driebergen, met als thema het Project “Kansen op werk”. De Stichting To-Mpower participeert sinds de zomer in dit project. Hierin wordt geprobeerd om mensen met een ggz-achtergrond via een werkervaringsplaats, bij voorkeur binnen cliëntenorganisaties, naar betaald werk te begeleiden.

Het verslag van de netwerkbijeenkomst op 4 oktober kun je hier vinden.

15 maart 2013

Sanne Lot van Ulzen heeft op deze netwerkbijeenkomst een presentatie gegeven over ouderregie, samenwerken, ouderbetrokkenheid en tijdsbesparing, dit alles door gebruik te maken van een online blogboek.

Het verslag van de netwerkbijeenkomst van 15 maart kun je hier vinden

12 oktober 2012

Op 12 oktober 2012 vond er weer een netwerkbijeenkomst plaats.

Willem Gotink, auteur van het boekje 'Beweging in de GGz - van Antipsychiatrie tot protocol', nam ons mee op een reis door de geschiedenis van de GGz van 1975 tot heden. Onderwerpen als ambulantisering, onbetaalbare zorg en fusies passeerden de revue. Soms wat nostalgie (Wie is van hout?), de Riagg. Zo ook de nieuwe zorgaanbieders, digitalisering en WMO. Natuurlijk werden ook de ontwikkeling van de wijziging in de financiering van de AWBZ tot financiering via de gemeenten genoemd. Een leerzaam verhaal met en goede discussie over wat we vanuit empowerment/Stichting To-Mpower al dan niet mee kunnen. Het belang van de Eigen Kracht van clienten in de GGz werd hierin onderstreept.

Voor meer info lees Beweging in de GGz of bekijk hier de presentatie van Willem Gotink

9 maart 2012

Het verslag van de netwerkbijeenkomst van 9 maart 2012 kun je hier vinden.

Hoofdonderdeel van de netwerkbijeenkomst was de presentatie van Dink van Ginkel 'E-hulp bij chronische vermoeidheid'. Hij gaat in op de verschijnselen van chronische vermoeidheid, de diverse traditionele behandelmethoden en de recent ontwikkelde binnen het Vermoeidheidscentrum Lelystad met de behandelmethode, de ACT (Acceptance and commitment therapy), een op zes pijlers gebaseerde behandelmethode.

De door Dink van Ginkel op deze netwerkbijeenkomst gehouden lezing over E-hulp bij chronische vermoeidheid vind je hier.

 

Ook samenwerken met To-Mpower?

Als je denkt dat je kennis en kunde in huis hebt die van toegevoegde waarde is voor de stichting To-Mpower én je wilt de stichting steunen met een bijdrage (financiëel of in natura) dan kun je je met dit formulier opgeven als partner.

Als partner verbind je je aan een goed doel. Bijkomend voordeel is het contact met gelijkgestemden en daarmee inspiratie vanuit het newerk. Om dat te bevorderen organiseert de stichting minimaal twee netwerkbijeenkomsten per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten kan je desgewenst je eigen werkzaamheden voor het voetlicht brengen en eigen initiatieven inbrengen die versterking behoeven. Bovendien wordt je naam met eventuele link naar je bedrijf of werkzaamheden op de website van de stichting gezet.

 

 

Sterke gezondheid is een gevolg van goede voeding en levensstijl. Hoe kan remedies hels up? Bepaalde geneesmiddelen worden algemeen gebruikt om verschillende soorten van bacteriële infecties, zoals longontsteking en neus- behandelen. De meest globaal geslacht stoornissen bij mannen erectiestoornissen en ejaculatie stoornissen. Onderwerpen als "cialis kopen" of "" zijn erg populair bij vorig jaar. Wat denk je zou moeten overwegen over ""? Andere vraag die we gaan is "". Als u medicijnen op recept te nemen, vraag dan uw geslacht therapeut om uw testosteronniveaus vóór controle. Veel patiënten die dit middel hebben meestal geen bijwerkingen Viagra niet te hebben. Houd dit geneesmiddel in de container kwam in, dikke gesloten. Bijvoorbeeld het vloeibare medicamenten bij voorkeur in de koele plaats moet blijven, maar het kan bij kamertemperatuur worden opgeslagen.