Informatie

Veel kinderen worden geboren met een extra X of Y chromosoom, en toch is de kennis over de gevolgen voor hun ontwikkeling nog beperkt in vergelijking met wat we weten over andere syndromen die even vaak voorkomen. Daarom staan op dit symposium de mogelijkheden in de diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblemen van deze kinderen centraal. De uitnodiging voor dit Symposium kun je hier vinden.

Ook heeft Jose Niekus voor Stichting To-Mpower een artikel geschreven met als titel: Een extra X of Y chromosoom? Er is meer aan de hand dan je ziet! Hierin staat het verhaal waarom Hielke de Wolf het initiatief heeft genomen voor dit symposium. Hier kun je het artikel lezen.

 

Symposium X and Y chromosome variations September 18, 2015

Diagnosis and treatment of developmental problems , September 18, 2015 , NBC Nieuwegein Netherlands

Many children are born with an extra X or Y chromosome, yet the knowledge about the effects on their development is still limited compared to what we know about other syndromes occur equally often.That is why this symposium focuses on possibilities in the diagnosis and treatment of developmental problems of these children. We welcome the arrival of Dr. Nicole Tartaglia. Nicole Tartaglia is pediatrician in the children's Hospital in Denver, Colorado, where she is Director of the eXtrordinary kids clinic. Here she is doing leading research in the field of developmental disorders in children with  X en Y chromosoom variations.
The program for professionals will be in English and for parents in Dutch (except Nicole Tartaglia's presentation). The invitation of this Symposium can be found here.

Also Jose Niekus has written an article entitled : An extra X or Y chromosome ? There is more to it than you see! It is the story of why Hielke de Wolf took the initiative for this symposium. Here you can read the article. 

Both the article and the announcement are in Dutch but you get an impression.
NLTT will join the program for parents.(NLTT makes interactive theater)

 

IF YOU ARE INTERESTED IN THE PROGRAMM? CLICK HERE.