Bestuur

Het bestuur van de stichting To-Mpower is het eerste aanspreekpunt voor mensen met een idee of vraag. Zij beoordeelt projectideeën op haalbaarheid en helpt ze te realiseren. Daarbij kan ze een beroep doen op deskundigen, al dan niet uit het netwerk. Het bestuur vergadert drie tot vijfmaal per jaar.

Het bestuur bestaat in 2015 uit:

Peter Schoof

Peter Schoof, voorzitter

 Marja

Marja de Kinderen, secretaris

Michiel Terwindt, penningmeester