Chronische Vermoeidheid

Marja en Gust fietsen voor vermoeidheid

Om het thema Vermoeidheid meer aandacht te geven is geld nodig. Voor erkenning bij veel aandoeningen en ziekten. Voor onderzoek, diagnose en  behandeling. Geld wat Stichting To-Mpower nog niet heeft. 
Daarom gaan, Marja de Kinderen en Gust Kuijpers vanaf a.s. zondag 6  augustus een fietstocht maken. Ze fietsen langs de Maas naar hun roots in  Brabant. Zij gaan 12 dagen tussen de 20 en 30 km fietsen.  Voor hen een  hele inspanning omdat zij alle twee kampen met  vermoeidheid. Gust Kuijpers door een herseninfarct en Marja de Kinderen door slechthorendheid en evenwichtsverlies. Zij willen hiermee geld ophalen voor Stichting To-Mpower en aandacht vragen voor Vermoeidheid. Zij zullen berichtjes en foto’s plaatsen over hun reis en vertellen over de ups en downs. Aanmoedigingen ontvangen zij graag. Ze zullen ze nodig hebben!
Wil je hen steunen? Je (vrijwillige) bijdrage zal ook bijdragen aan meer aandacht voor vermoeidheid! Enthousiast geworden?

Je  bijdrage kun je overmaken naar INGB: NL 54 INGB 0005 7905 30  t.n.v. Stichting To-Mpower o.v.v. Vermoeidheid. 

Download pdf Marja en Gust fietsen voor vermoeidheid

 

 

 

 

Chronische Vermoeidheid

Mensen met bepaalde aandoeningen hebben last van vermoeidheid. En dan hebben we het niet over gewoon moe zijn, nee het gaat over vermoeidheid die bijna constant aanwezig is en altijd op de loer ligt. Die vermoeidheid is er soms al als je wakker wordt en maakt dat je aan het eind van de dag of eerder van vermoeidheid minder of niet meer in staat bent te functioneren. Je moet je dag anders gaan indelen en je leven als het ware managen om alleen maar aan bepaalde activiteiten deel te nemen.Vermoeidheid is een probleem dat vaak verborgen en onzichtbaar is en onderschat wordt. We vragen hier aandacht voor vanuit de ervaringen van mensen die hier zelf mee te maken hebben.
Stichting To-Mpower wil moe zijn in de schijnwerpers zetten.

Volg ons op facebook @chronischevermoeidheid of wordt lid van de besloten groep Leven met vermoeidheid 

Artikelen

GELUIDEN ZIJN NIET MEER HETZELFDE, Niet-aangeboren hersenletsel en auditieve verwerking vanuit patiëntperspectief - Artikel verschenen in het julinummer 2017 van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie.  

De onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat van de Christelijke Hogeschool Windesheim richt zich op onderzoek naar de zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten in de chronische fase. 

Welkom Kenniscafé Let's talk about vermoeidheid door Peter Schoof, 19 mei 2017 

Presentatie Dink van Ginkel tijdens Kenniscafé Let's talk about vermoeidheid, 19 mei 2017 - Chronisch moe, wat mij verbaast

Interview met Gerard Heijnen,revalidatiearts bij poliklinisch revalidatiecentrum Medinelle. Door Dink van Ginkel

Algemene uitleg over het sensitisatiemodel voor patiënten met (subacute/chronische) pijn en centrale sensitisatie

'Waarom blijf ik maar pijn hebben? En waarom kan men de precieze oorzaak van mijn pijnklachten niet vinden?'
Een rationele en wetenschappelijk onderbouwde verklaring voor chronische pijnklachten.

 

Vermoeidheid na een cerebraal trauma

De rol van de hypofyse

Samenvatting door Dink van Ginkel 

Vermoeidheid na een cerebraal trauma - samenvatting de CVS-mythe

Dit artikel is gebaseerd op het boek ‘de CVS-mythe’ van dr. Francis Coucke. Hij neemt hierin stelling tegen de diagnose CVS en stelt dat onder het klachtenpatroon van CVS altijd een lichamelijke oorzaak ligt. Hij beschrijft in het boek een aantal veel voorkomende oorzaken van vermoeidheid die veel in medisch onderzoek gemist worden. Een daarvan is de vermoeidheid als gevolg van een cerebraal trauma.

Folder - Vermoeidheid na een beroerte van het Beroerte Adviescentrum Amsterdam

Artikel uit maandblad Horen

Slechthorendheid verhoogt de kans op stress en vermoeidheid - Stan Verhaag

Artikel uit financieel dagblad

Slechthorende zit altijd in de starthouding

Met de vergrijzing groeit ook het aantal werknemers van wie het gehoor achteruitgaat.
Zelf zullen ze dat echter niet snel toegeven. Dat vreet energie en zorgt voor
stress. Zonde, want er zijn goede hulpmiddelen

Leven met vermoeidheid - Omgaan met de  gevolgen van een beroerte