Kenniscafé / Expertmeetings Let’s talk about vermoeidheid

Op 19 mei 2017 werd een Kenniscafé gehouden, 'Let’s talk about vermoeidheid' gevolgd door twee Expertmeetings 'Let’s talk further about vermoeidheid' georganiseerd om patiënten, de beroepsgroepen en organisaties erbij te betrekken. Deze vonden plaats op 31 januari 2018 en een tweede op 28 maart 2019. Allebei de keren hielden we zinvolle en geanimeerde discussies en hebben we plannen gemaakt.

Er zijn ook filmpjes van gemaakt die te vinden zijn op YouTube 
Grip op je vermoeidheid  
• Impressie expertmeeting Let’s talk further about vermoeidheid
Chronisch moe, Wat mij verbaast - door Dink van Ginkel 

 

 

Kenniscafé Let's talk about vermoeidheid 19 mei 2017

Tijdens het Kenniscafé, Let's talk about vermoeidheid, zijn we met elkaar in gesprek gegaan over vermoeidheid. Dink van Ginkel, psychotherapeut, hield een presentatie over zijn betrokkenheid bij het thema, persoonlijk en professioneel en zijn verbazing over hoe er in de zorg met vermoeidheid wordt omgegaan. 

Lees hier de presentatie van Dink van Ginkel - Chronisch moe, wat mij verbaast.

Lees de inleiding van Peter Schoof voorzitter Stichting To-Mpower hier.

Expertmeeting Let's talk further about vermoeidheid - 31 januari 2018

Impressie van de Expertmeeting Let’s talk further about vermoeidheid op 31 januari 2018 in Driebergen.

Vermoeidheid is een ernstig invaliderend probleem dat voorkomt bij veel aandoeningen en ziekten. We willen, aandoeningen overstijgend, gaan leren van elkaars expertise in de verschillende werkvelden en van hieruit gericht aan de slag. We signaleren dat de zorgvraag van mensen niet altijd bij het juiste zorgaanbod terecht komt. De beleving en de zorgvraag van mensen enerzijds en het zorgaanbod sluiten niet op elkaar aan. Klachten worden niet herkend en niet erkend, mensen weten niet waar ze naar toe moeten.

Bekijk de impressie van de bijeenkomst en hoe we met elkaar de speerpunten formuleren op YouTube.

Lees het verslag van de expertmeeting hier.

Expertmeeting vermoeidheid onder de loep - 28 maart 2019

Er zijn twee vragen waarop op deze expertmeeting een antwoord is gegeven:

  • Met welke onderzoeksagenda willen we aan de slag?
  • Hoe gaan we het vervolgtraject aanpakken?

Als start presenteert Dink van Ginkel de uitkomsten van de diverse onderzoeken die zijn uitgezet op de Haagse Hogeschool en Windesheim Hogeschool.

Lees de hele presentatie hier.

Het verslag van de bijeenkomst is hier te vinden.