Onderzoek door studenten Hogeschool Windesheim en Haagse Hogeschool


Om tot meer onderbouwing te komen om aandacht te legitimeren en te genereren voor het thema vermoeidheid zijn in opdracht van Stichting To-Mpower drie onderzoeken uitgevoerd. Hierbij ging het om de omvang van de problematiek, therapiemogelijkheden, de ervaring van patiënten met de hulpverlening. Studenten van De Haagse Hogeschool en Hogeschool Windesheim hebben deze uitgevoerd.

Dit heeft tot drie onderzoeksrapporten geleid:

• Onderzoeksrapport Eerste verkenning van prevalentie van chronische vermoeidheid in Nederland0 door studenten van de Haagse Hogeschool
Conclusie: 1 op de 5 Nederlanders heeft last van chronische vermoeidheid als gevolg van een chronische aandoening.

• Onderzoek naar Gemeenschappelijke kenmerken van vermoeidheid bij verschillende aandoeningen door studenten van de Haagse Hogeschool
Het onderzoek ‘Gemeenschappelijke kenmerken van vermoeidheid’ uitgevoerd door studenten van Haagse Hogeschool laat de belangrijkste kenmerken zien bij 35 aandoeningen. Gebleken is dat veel patiënten met verschillende aandoeningen dezelfde vermoeidheidsklachten hebben. De voornaamste gemeenschappelijke vermoeidheidsklachten zijn een lamlendig/futloos gevoel, snel overprikkeld zijn en het ervaren van concentratieproblemen.

• Onderzoek naar Clienttevredenheid over de behandeling van chronische vermoeidheid door Claudia Knipscheer, Christelijke Hogeschool Windesheim Flevoland.
Dit rapport beschrijft een (klein) onderzoek naar de tevredenheid van patiënten met chronische vermoeidheid over gevolgde behandeling(en). Het gaat om patiënten die kampen met vermoeidheid als gevolg van een lichamelijke aandoening. De gevolgde behandelingen zijn divers (psychologisch, medicamenteus, fysieke training, alternatief, mindfulness).