Financiering gezocht

Project Herstellen van ernstige vermoeidheid na corona

Bij chronische vermoeidheid na corona een optimale behandeling en regie door de patiënt mogelijk maken

 

Vermoeidheid verwoest levens. Veel mensen houden ernstige invaliderende vermoeidheidsklachten na corona.

Wij willen graag mensen hulp en ondersteuning geven hoe zij kunnen omgaan met hun chronische vermoeidheid.

 

De huidige coronapandemie laat zien dat ook hier veel patiënten te kampen krijgen met

chronische vermoeidheid. Immunologen schatten de omvang van deze groep op ongeveer

10% van alle coronapatiënten.

Nu dit onderwerp in het voetlicht staat is de tijd rijp, om voor deze nieuwe

doelgroep actie te nemen en de reeds vergaarde kennis te delen, zodat het probleem

vermoeidheid gericht kan worden aangepakt. De nieuwe doelgroep kan daarbij nieuwe

inzichten toevoegen. Daarnaast kan uitwisseling ook onderwerpen zichtbaar maken waar

verder wetenschappelijk onderzoek relevant en kansrijk is.

Voorwaarde is wel dat patiënt en behandelaar, op laagdrempelige wijze, toegang te hebben

tot deze kennis. Middels een toegankelijke website en het bieden van een platform waar

kennis gedeeld kan worden is dit volgens de stichting relatief eenvoudig te realiseren.

In het projectplan 'Herstellen van ernstige vermoeidheid na corona' vindt u onder andere

meer gespecificeerde doelstellingen en achtergrondinformatie. De stichting kiest bewust

voor een gefaseerde aanpak, om zodoende een gedegen en goed uitgeteste basis te leggen. 

waarop verder gebouwd kan worden.

 

Lees het projectplan hier