Onderzoeksrapport - Clienttevredenheid over de behandeling van chronische vermoeidheid

Door Claudia Knipscheer, Christelijke Hogeschool Windesheim Flevoland in opdracht van Stichting To-Mpower

Dit rapport beschrijft een (klein) onderzoek naar de tevredenheid van patiënten met chronische vermoeidheid over gevolgde behandeling(en). Het gaat om patiënten die kampen met vermoeidheid als gevolg van een lichamelijke aandoening. De gevolgde behandelingen zijn divers (psychologisch, medicamenteus, fysieke training, alternatief, mindfulness)
Belangrijkste uitkomsten zijn:
1. De meeste patiënten zijn over het algemeen tevreden over hun behandelingen. Deze zorgen voor een toename van de kwaliteit van leven.
2. Een derde van de respondenten is nooit officieel gediagnosticeerd als chronisch vermoeid.
3. Opvallend is dat er over de cognitieve gedragstherapie (CGT) het meeste onvrede bestaat, terwijl dit binnen het psychologische domein de meest gebruikte behandeling is. Er zijn alternatieve psychologische behandelingen zoals de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze wordt echter weinig aangeboden.
4. Opvallend is ook dat er grote verschillen bestaan m.b.t. tevredenheid over de gevolgde behandelingen tussen de verschillende aandoeningen. Zo wordt CGT bij burn-out negatief beoordeeld en juist heel positief bij slechthorendheid. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de kleine populatie van het onderzoek en vraagt om een groter vervolgonderzoek.
5. Patiënten geven aan in hun behandeling het volgende geleerd te hebben:
- lichaamssignalen beter herkennen en er naar luisteren
- meer kennis gekregen over de aandoening en de vermoeidheid
- activiteiten beter doseren
- accepteren van de klachten

Op basis van dit onderzoek is er een behandel-stappenplan gemaakt over hoe een behandeling van chronische vermoeidheid a.g.v. een somatische aandoening er idealiter zou moeten uitzien. 

Lees meer in het onderzoeksrapport.