Prevalentie chronische vermoeidheid 

1 op de 5 Nederlanders heeft last van chronische vermoeidheid als gevolg van een chronische aandoening. Het onderzoeksrapport Eerste verkenning van prevalentie van chronische vermoeidheid in Nederland door studenten van de Haagse Hogeschool is inmiddels verschenen. De bevindingen zijn gevisualiseerd op bijgaande poster.

Chronische vermoeidheid is een aanhoudend gevoel van gebrek aan energie waardoor je, je zwak of uitgeput kan voelen. Chronische vermoeidheid kan een gevolg zijn van structureel te weinig slaap of een druk leven met te weinig ontspanning. In dit verslag hebben wij onderzocht in hoeverre chronische vermoeidheid een gevolg kan zijn naar aanleiding van een aandoening in Nederland. 

Hierbij hebben wij de volgende aandoeningen in het onderzoek meegenomen: 

Darmziekten Op dit moment zijn er in Nederland ruim 80.000 mensen met een chronische darmontsteking (Crohn en colitis ulcerosa). Van de IBD patiënten ervaart 92% vermoeidheidsklachten waarbij 50% ook moe blijft als de darm rustig is. Dit betekent dat de prevalentie ongeveer 36.800 Nederlanders zou zijn. 

Diabetes Naar schatting hebben 1.135,100 mensen diabetes hiervan hebben 40 tot 65% last van chronische complicaties, waaronder vermoeidheid valt. Om van het gemiddelde 52,5% procent uit te gaan hebben 595.875 Nederlanders last van chronische vermoeidheid. 

Hart- en vaatziekten In Nederland zijn er naar schatting 1.544.700 mensen met hart- en vaatziekten, door het niet efficiënt rondpompen van het bloed door het hart kan de patiënt zich vermoeid voelen. Hoewel de groep van chronisch vermoeiden met een hart- en vaatziekten groots wordt ingeschat zijn hier echter geen cijfers over te verkrijgen. 

Hersenaandoeningen 

Epilepsie In Nederland hebben ongeveer 181.700 mensen epilepsie hieruit blijkt dat 47,1% van de mensen met epilepsie kampt met vermoeidheid. Het gevolg is dat 85.580 mensen in Nederland met epilepsie last ervaren van chronische vermoeidheid. 

Multiple Sclerosis In Nederland komt MS voor bij ongeveer 17.000 mensen om van het gemiddelde uit te gaan van 75% wat een resultaat geeft van 12.750 mensen met MS die chronisch vermoeid zijn. 

Niet-aangeboren hersenletsel In Nederland zijn er 645.900 mensen met NAH hiervan hebben 70% van de mensen last van chronische vermoeidheid, dit zijn 452.130 mensen. 

Whiplash In Nederland is het geschatte aantal 19.200 mensen per jaar hierbij werd op het gebied van functioneren een derde of meer van de whiplashpatiënten op lange termijn vermoeidheidsklachten ervaren. Kijkend naar chronische vermoeidheid zullen dit rond de 6.400 Nederlanders per jaar zijn die hiermee te maken krijgen na een whiplash. 

Infectieziekten 27.000 mensen in Nederland hebben Lyme. 5 tot 20% van de mensen met Lyme heeft aanhoudende klachten als vermoeidheid. Volgens onze berekeningen zou de prevalentie dan om 325 mensen gaan. 

Kanker Op de algemene website van kanker.nl waren schattingen weergegeven van de prevalentie van vermoeidheid bij mensen naar aanleiding van kanker. 20 tot 40% van hen heeft last van chronische vermoeidheid waarbij we uitkomen op een prevalentie van 231.314 Nederlanders. 

Longziekten In Nederland hebben 300.400 mannen en 297.900 vrouwen hebben van COPD. De schatting is dat vijf tot zes op de tien mensen met COPD last ervaart van vermoeidheid. Het gaat dus om een prevalentie van 299.200 Nederlanders. Onder longziekte wordt ook astma verstaan met 613.500 mensen uitgaand van 15% zijn 92.025 Nederlanders hiervan chronisch vermoeid. 

Nierziekten Ruim 1,7 miljoen van de Nederlandse bevolking heeft een chronische nierschade waarvan 60% die weten dat zij een nierschade hebben óók chronisch vermoeid zijn. Dit omvat 1.020.000 Nederlanders met nierschade die tevens chronisch vermoeid zijn.  

Psychische stoornissen 

Angststoornissen Er kampen in Nederland 424.600 mensen met een angststoornis. Uit onderzoek is gebleken dat er een schatting is dat 80% van hen aan chronische vermoeidheid problemen lijdt. Dit zou betekenen dat het om 339.680 mensen gaat. 

Depressie Volgens het Trimbos Instituut kampen er meer dan 800.000 mensen met een depressie. In het boek van Kerkhof et al. (2010) is te lezen dat naar schatting 80% van hen kampt met chronische slaap- en vermoeidheidsproblemen. De prevalentie zou dan op 640.000 mensen uitkomen. 

PTSS Volgens Volksgezondheid zouden er van 2013-2015 23.000 mannen en 37.000 vrouwen kampen met PTSS. 19 tot 71% zou hierbij last hebben van herhalende nachtmerries en hieruit komende vermoeidheid. Het gaat naar schatting om een prevalentie van 27.000 mensen. 

Tinnitus De Nationale Hoorstichting (2015) geeft aan dat ruim 1 miljoen mensen kampen met oorsuizen (tinnitus). Geschat wordt dat 10% van hen last heeft van psychosociale klachten, die samengaan met (chronische) vermoeidheid. Het zou dan gaan om een prevalentie van 1.000 Nederlanders. 

Terugkomend op de onderzoeksvraag: “Wat is de prevalentie van chronische vermoeidheid als gevolg van aandoeningen binnen Nederland?”, zijn alle aandoeningen bij elkaar opgeteld. In Nederland zijn er 3.455.299 mensen chronisch vermoeid als gevolg van een aandoening, ofwel éénop de vijf Nederlanders die hiermee kampen in het dagelijks leven. Om bewustwording te creëren is er een poster gemaakt om aandacht te vragen voor dit probleem.