Idee voor een project?

Als je een idee hebt dat past binnen de doelstelling van Stichting To-Mpower kan je laten bekijken of de stichting iets voor je kan betekenen. Bij voorkeur ontvangt de stichting daarvoor een korte beschrijving van de grote lijnen van je idee op maximaal één bladzijde. Het bestuur beoordeelt op grond hiervan de haalbaarheid van het idee. Is die beoordeling positief, dan zal het bestuur je vragen om met een concreet plan te komen en kan je hierbij behulpzaam zijn.