Beleidsplan

Stichting To-Mpower ontwikkelt patiënteninitiatieven door empowerment: het proces waardoor patiënten weer invloed krijgen over beslissingen en acties die van invloed zijn op hun gezondheid.
In 2019 heeft stichting To-Mpower besloten om haar focus volledig te leggen op het thema vermoeidheid als gevolg van een aandoening. Vanaf 2020 wil de stichting dit probleem op de kaart zetten. De keuze heeft gevolg dat statuten van de stichting To-Mpower worden bijgesteld, de ANBI status opnieuw wordt aangevraagd, het bestuur opnieuw wordt samengesteld en een meerjarig beleidsplan wordt opgesteld om dit handen en voeten te geven.

De initiatiefnemers zijn Marja de Kinderen (projectmanager en slechthorend), Dink van Ginkel (psychotherapeut en prostaatkanker), beiden ervaringsdeskundigen en Annet Wielemaker (projectleider en consultant hersenletsel).

Het idee om vermoeidheid centraal te zetten is de laatste jaren getoetst bij diverse mensen, patiënten en professionals, die hiermee ook te maken hebben. Het is een herkenbaar thema in diverse Facebook groepen van mensen met een psychische kwetsbaarheid, doof en slechthorendheid, de groep van mensen met een CVA, whiplash en nog vele andere doelgroepen.

De stichting wil meer aandacht genereren voor, aandoeningen overstijgend, chronische vermoeidheid. Aandacht zowel breed maatschappelijk (meer kennis bij het algemene publiek, meer begrip, meer ‘rekening houden met’) als in de zorg (betere diagnostiek, betere toegang voor patiënten tot beschikbare zorg, betere voorlichting, betere samenwerking tussen verschillende disciplines) De stichting wil onderzoek naar dit probleem stimuleren.

Vol trots presenteert de Stichting To-Mpower haar nieuwe koers in dit beleidsplan. In dit plan wordt beschreven waar de stichting zich de komende vier jaar op gaat richten en hoe daar concreet invulling aan wordt gegeven. Op het moment van de vaststelling van dit beleidsplan staat Stichting To-Mpower aan het begin van haar nieuwe koers. Het bestuur heeft de overtuiging een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de stichting.

Verder lezen in het beleidsplan 2020 - 2024 van Stichting To-Mpower.

Jaarverslag

Inhoudelijk jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2019

Inhoudelijk jaarverslag 2020 

Financieel jaarverslag 2020