Bestuur van Stichting To-Mpower

Stichting To-Mpower is op 24 juni 2011 opgericht op initiatief van Marja de Kinderen en Anne Vrieze. Zij hebben beiden te maken met ziekten en weten wat het is om cliënt te zijn. Zij werken allebei met cliënten, patiëntenorganisaties en in het bredere veld van zorg en welzijn. 

Het bestuur bestaat uit:

Leonieke van Zanten, voorzitter

Annet van Betuw, secretaris

Michiel Terwindt, penningmeester

Het bestuur is onbezoldigd. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Adviesgroep De adviesgroep van stichting To-Mpower bestaat uit een kern met daarin Dink van Ginkel, Marja de Kinderen en Annet Wielemaker. Daarnaast zullen per onderwerp adviseurs uitgenodigd worden om deel te nemen aan de adviesgroep.

Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel