Doelstelling en visie

Stichting To-Mpower ondersteunt initiatieven van cliënten en patiënten. Dit kunnen initiatieven zijn van individuen of van individuen in samenwerking met patienten-/ clientenorganisaties. Als de initiatieven moeilijk via de reguliere weg te realiseren zijn helpt de stichting To-Mpower bij het mogelijk maken van de wens/idee of droom van deze initiatiefnemer.

De rode draad in de visie van de stichting is empowerment: het proces waardoor mensen meer invloed krijgen over beslissingen en acties die van invloed zijn op hun gezondheid. Door empowerment krijgen individuen, organisaties en gemeenschappen de regie over hun eigen situatie.

Klik hier voor de Statuten van Stichting To-Mpower

Klik hier voor het jaarverslag van 2015 van Stichting To-Mpower

Klik hier voor het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van