Werkwijze en organisatie

Cliënten en hun organisaties met een in essentie vruchtbaar idee kunnen door de stichting laten onderzoeken óf en wáár ontbrekende kennis voorhanden is. Uitgangspunt blijft dat het initiatief de positie van de cliënten (-organisatie) versterkt én dat de regie bij de aanvrager blijft. De stichting zal dan ook met de initiatiefnemer overleggen hoe die kennis beschikbaar moet komen. Cliënten(-organisaties) kunnen de grote lijnen van hun idee aan het bestuur opsturen. Wanneer het bestuur van mening is dat de stichting iets voor het project kan betekenen, zal het met de indiener overleggen over de verdere gang van zaken.

Zie verder: idee voor een project?